Nagroda Literacka „Znaczenia” jest przyznawana corocznie Autorowi/Autorce jednej książki, wyłonionej spośród wydawnictw, obejmujących wszystkie gatunki literackie. Nagroda jest przyznawana za książkę odważnie konfrontującą się ze współczesnością, ale skłaniającą też do myślenia o przyszłości.

Laureat Nagrody otrzymuje list gratulacyjny, statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zł. Wręczenie Nagrody odbywa się we wrześniu danego roku podczas organizowanego w Wołominie Festiwalu Nagrody Literackiej „Znaczenia”, którego centralnym punktem będzie wybrana książka.

Fundatorem Nagrody jest Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.